(+386) 02 630 0019 (+386) 02 630 0026, mobi. 040 483 002, "Majhni, a dovolj veliki za doseganje tistega, kar si želimo in zmoremo."

ZDRAVJE V VRTCU

zdravje_v_vrtcu

ZDRAVJE V VRTCU.  Koordinatorica projekta: Barbara Obrulj 

Mentorica projekta: Natalija Kranjc 

S programom »Zdravje v vrtcu« želi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) razviti in okrepiti zmožnosti vrtcev za oblikovanje okolij, ki postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadevajo ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju. Del tega okolja smo tudi mi, saj si kot vrtec prizadevamo, da oblikujemo zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje otrok, strokovnih delavcev in staršev.  

 

Rdeča nit: »Besede imajo moč«.  

Z izbrano temo si želimo graditi dobre medsebojne odnose, ki temeljijo na učinkoviti komunikaciji. V vrtcu je prva in osrednja dejavnost ter je sestavni del življenja otrok in zaposlenih. Medsebojni odnosi so tisti, ki pomembno prispevajo k smislu življenja in vplivajo na to kako posameznik zaznava kakovost svojega življenja. 

V programu Zdravje v vrtcu želimo v letošnjem letu spodbujati in graditi odnose na spoštljivi in prijazni komunikaciji, ki predstavlja pomembno vlogo v izboljševanju in krepitvi odnosov z drugimi. 

 

1. GIBANJE  

Evropski teden športa (25. 9. – 29. 9. 2023),  

Dobrodelni tek ob 90-letnici vrtca  

jutranje minutke za razgibavanje (ples ob glasbi, rajalne igre, razgibavanje ob vodeni besedi z ali brez rekvizitov),  

vadbena ura v Večnamenski športni dvorani OŠ Lovrenc na Pohorju (enkrat na teden) in 

aktivnosti na prostem skozi vse leto.  

 

2. ZDRAVA PREHRANA  

pitje vode po kosilu,  

ureditev kotičkov z vodo po skupinah oz. igralnicah,  

Tradicionalni slovenski zajtrk (17.11. 2023) – delavnica zdravstvene službe in  

praznična čajanka z zdravimi prigrizki (december 2023). 

 

3. DUŠEVNO ZDRAVJE  

Preko raznih socialnih iger in učenja veščin, se bodo otroci učili medsebojnih odnosov in reševanja sporov. 

Minutka za lažji začetek – strokovne delavke bomo aktiv pričele z minutko, ki jo bomo posvetile sprostitveni dihalni tehniki. 

 

4. ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 

Praznovanje rojstnih dni na način, da je v ospredju doživljanje rojstnega dneva kot posebnega dogodka (praznovanja brez sladic in nezdravih prigrizkov).  

 

5. ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA 

 Higiena zob se izvaja v vseh skupinah, ki se po potrebi prekine (virozna obolenja, epidemije). V sklopu higiene zob nas bo obiskala dipl. medicinska sestra (Zdravstveni Doma dr. Adolfa Drolca, Maribor).  

 

6. SVETOVNI DNEVI POVEZANI Z ZDRAVJEM  

Dan hrane – 16. 10. 2023 (ogled filma Ostal bom zdrav, pogovori o pomenu zdrave hrane, plakati, likovno ustvarjanje – zdrav krožnik, zdrav nakup, igra spomin, sestavljanke, pravljice)  

Svetovni dan spanja – 17. 3. 2024 

Dan voda – 22. 3. 2024 

Dan zdravja – 7. 4. 2024  

 

7. VARNO NA SONCE  

Z različnimi dejavnostmi bomo podkrepili varno bivanje na soncu.  

Dan sonca – 28. 5. 2024 

 

Sodelovanje s starši 

V avgustu bo predavanje za starše vseh skupin, 30. 8. 2023, z naslovom Najpogostejše otroške bolezni, kako kot starš ravnam ob izbruhu (Zdravstvena vzgoja, ZD Adolfa Drolca Maribor)  

 
POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU ZA LETO 2022 / 2023:

poročilo projekta Zdravje v vrtcu za leto 2021 / 2022

POROČILO PROJEKTA ZA ŠOLSKO LETO 2020 / 2021:  PROJEKT ZDRAV VRTEC – EVALVACIJA

Poročilo projekta Zdravje v vrtcu za leto 2019 / 2020

Zdravje v vrtcu 2018-2019

zdravje v vrtcu 2016-2017

Zdravje_v_vrtcu_porocilo 2015_16