(+386) 02 630 0019 (+386) 02 630 0026, mobi. 040 483 002, "Majhni, a dovolj veliki za doseganje tistega, kar si želimo in zmoremo."

EKO VRTEC

EKO VRTEC. Koordinatorka: Tina Kmetec 

Zelena zastava pred šolo plapola in oznanja, da vsak posameznik lepo z naravo ravna!  

Ekovrtec je sestavni del Ekošole. Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program.  

S programom želimo otroke že v predšolskem obdobju obogatiti z elementarnim znanjem s področja okoljskih vsebin. Temelj odgovornega odnosa do narave pa ni le pridobivanje znanj, temveč tudi način, kako ustrezno posegati v okolje. Le tega, želimo otrokom na zanimiv, prijeten in ustvarjalen način (ob upoštevanju njihovih razvojnih sposobnosti) skozi aktivnosti približati.  

Globalni cilji v letu 2023/2024 programa Ekošola za vrtce:  

– Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju  

– Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave  

– Pridobivanje temeljnih znanj o tleh, rastlinah in živalih, o njihovih življenjskih pogojih, njihovi vzajemni odvisnosti in naši odvisnosti od njih. 

 

o uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju. Osnovno načelo delovanja programa je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja.

Vrtec pri projektu sodeluje že vrsto let in tudi letos bomo uresničevali cilje in izvajali dejavnosti v sklopu Ekošolske tematike. Skrbeli bomo za naše naravno okolje, reciklirali, uporabljali odpadni material, skrbno ločevali, zbirali odpadni papir, varčevali z vodo in elektriko, hodili v naravo, jo spoštovali in varovali, ter razvijali pozitivne medsebojne odnose. V projektu bodo sodelovali otroci iz obeh starostnih skupin, naš glavi cilj pa bo ta, da bomo otroke že v predšolskem obdobju vzgajali tako, da skrb za naravo in okolje postane del njihovega življenja.