(+386) 02 630 0019 (+386) 02 630 0026, mobi. 040 483 002, "Majhni, a dovolj veliki za doseganje tistega, kar si želimo in zmoremo."

Dejavnosti, krožki, tekmovanja

DEJAVNOSTI V VRTCU

VSE DEJAVNOSTI IN DOGODKI SE IZVEDEJO POGOJNO, ČE BODO EPIDEMIOLOŠKE RAZMERE TO DOPUŠČALE.

Dejavnosti Čas Nosilec dejavnosti
Praznovanje rojstnih dni zadnji teden v mesecu Vzgojiteljice in pomočnice
Humanitarne akcije od oktobra do maja Nana Ladinek
Prireditve ob tednu otroka 4. – 8. 10. 2021 Barbara Obrulj Jeseničnik,
Helena Lorbek
Simbioz@ giba glede na epidemiološko situacijo Nana Ladinek
Mesec požarne varnosti oktober Anja Vranc
Darilni bazar 2. 12. 2021 Vzgojiteljice in pomočnice
Čarobna noč 22. 1. 2022 Klavdija Gričnik
Ogled lutkovne predstave
»Zlatolaska in trije medvedi« 2.
starostno obdobje (financiranje starši)
17. 3. 2022 Nana Ladinek
Pustovanje 1. 3. 2022 Vzgojiteljice in pomočnice
Dan odprtih vrat april Vzgojiteljice in pomočnice
Zaključni izlet maj, junij Vzgojiteljice in pomočnice
Zaključna druženja junij Vzgojiteljice in pomočnice
Mini valeta 16. 6. 2022  Klavdija Gričnik
Društvo Zavetje – obiski otrok vse leto Anja Vranc

KROŽKI

Krožki Čas Nosilec, koordinator
Pevski zbor (Škrati, Sončki) ponedeljek, 7.30–8.15 Sara Kraner
Planinci
(otroci od tretjega leta dalje)
sobote, po dogovoru Živa Osovnikar

TEKMOVANJA

Tekmovanja Čas Koordinator
Palček Bralček –Škrati, Sončki od oktobra do maja Vzgojiteljica Škratov (Nana Ladinek)
Cici vesela šola, predšolski otroci od oktobra do maja pomočnica vzgojiteljice Sončkov (Barbara Mert)
Mali sonček, od drugega leta dalje od oktobra do maja Nataša Brezovnik

PALČEK BRALČEK. Mentorica Nana Ladinek

Palček Bralček je predšolska bralna značka in je namenjena otrokom II. starostnega obdobja, v našem vrtcu jo izvajamo v skupinah Škrati in Sončki. Otrok doma skupaj s starši večkrat prebere knjigo, jo s svojimi besedami obnovi ter jo v skupini predstavi pred drugimi otroki. Če ne želi, lahko pripoveduje v kotičku samo vzgojiteljici. Pripoveduje tri pravljice in se nauči eno pesmico. Zaradi spodbujanja otrok k čim pogostejšemu pripovedovanju, je izbor knjig prepuščen staršem in otrokom. Za lažje odločanje bo seznam priporočenih slikanic izobešen na oglasni deski obeh skupin.

CILJI:

  • Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti.
  • Otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij.
  • Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter pridobiva pozitiven odnos do literature.
  • Otrok se uči samostojno pripovedovati.

Glasno branje starša otroku je dejanje in dajanje ljubezni, ki zahteva čas. In predvsem to sporočilo naj bi s pomočjo Predšolske bralne značke prenesli v družine.

Otroci, ki jim starši v predšolskem obdobju berejo, imajo postavljen močnejši temelj za uspešno branje in učenje v kasnejših obdobjih.

CICI VESELA ŠOLA. Mentorica Barbara Mert

Projekt CICIC VESELA ŠOLA sledi širjenju znanja na področju družbe, kulture, tehnike, naravoslovja, športa in socialnega učenja.

Te teme so obravnavane v reviji CICIDO, kjer so opisane jasno, zabavno in poljudno. Otroke tako pritegnejo in jim pomagajo pri razumevanju.

V aprilu na ciciveselošolski dan otroci v vrtcu rešujejo delovne liste z zabavnimi nalogami. Pri tem jih vzpodbujamo k sodelovanju. Na koncu prejmejo priznanje Modrega medvedka.

MALI SONČEK. Mentorica Nataša Brezovnik

Projekt Mali sonček je gibalno/športni program Zavoda za šport RS Planica v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport. Namenjen je vsem otrokom od 2. do 6. leta starosti in vsebuje 4. stopnje:

Mali sonček –modri (za otroke od 2. do 3. leta);

Mali sonček –zeleni (za otroke od 3. do 4. leta);

Mali sonček –oranžni(za otroke od 4. do 5. leta);

Mali sonček –rumeni (za otroke od 5. do 6. leta).

Namen gibalno – športnega programa Mali sonček je obogatiti program gibalno-športnih dejavnosti v vrtcu, spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa, spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa, ter pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih. Projekt poteka skozi vse letne čase, skozi celo šolsko leto. Prevladujejo dejavnosti na prostem, pomembno mesto pa zavzemajo izleti. Otroci preko igre usvajajo osnovne elemente različnih športov.

V našem vrtcu se zavedamo pomena gibanja v prvih letih otrokovega življenja, ki poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja do sestavljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti, ki spodbujajo razvijanje gibalnih sposobnosti. Športne dejavnosti so igrive, privlačne in realno dosegljive.

Gradivo je posredovano na spletni strani: http://www.sportmladih.net/programi_som/mali_soncek.