(+386) 02 630 0019 (+386) 02 630 0026, mobi. 040 483 002, "Majhni, a dovolj veliki za doseganje tistega, kar si želimo in zmoremo."

GOZDNI VRTEC

GOZDNI VRTEC – GOZDNA PEDAGOGIKA. Koordinatorka: Nataša Brezovnik 

Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije ter Inštitut za gozdno pedagogiko sta ustanovila projekt Gozdni vrtec, v katerega smo vključeni vrtci iz vse Slovenije. V projektu gre za spodbujanje kreativnosti, inovativnosti, radovednosti, sodelovanje in odličnost. 

 V gozdnem vrtcu otroci skupaj z vzgojitelji redno obiskujejo bližnji gozd vsaj enkrat tedensko, v različnih vremenskih razmerah in v vseh letnih časih.  

Gozd v sebi skriva veliko skrivnosti. Naravno okolje in svež zraka imata na otroke velik pozitiven vpliv. Zato se vzgojiteljice v našem vrtcu poslužujemo izvajanja dejavnosti na prostem. To pomeni, da dejavnosti iz igralnice preselimo v gozd in jih prilagodimo otrokovim zmožnostim ter njihovi razvojni stopnji. Otroci imajo možnost razvijati in krepiti znanje ne samo iz področja narave in gibanja temveč tudi iz ostalih področij kurikuluma – matematike, jezika, družbe in umetnosti. 

 Cilj, ki nas bo popeljal skozi delo v gozdu je: Ponuditi otrokom učno okolje, ki omogoča izzive, spodbuja ustvarjalnost in pozitivno vpliva na razvoj otrok. 

Gozdna pedagogika deluje na treh področjih, ki se medsebojno dopolnjujejo in sicer: 

  1. Razvijanju naravoslovne metode dela s poudarkom na spoznavanju.
  2. Gozdu –  kot učilnico in vir idej za vsa področja kurikula, pri tem razmišljamo o različnih didaktičnih pristopih, kjer težimo k razvoju aktivnih in sodobnih učnih  metod v naravi in z naravo.
  3. Raziskovanju vpliva narave na zdravje in razvoj otrok ter njihovih vrednot.