(+386) 02 630 0019 (+386) 02 630 0026, mobi. 040 483 002, "Majhni, a dovolj veliki za doseganje tistega, kar si želimo in zmoremo."

NA-MA POTI

Članici Anja Vranc in Nana Ladinek.

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije ali prožne oblike učenja,
ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu
vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne,
medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.
To je zadnje leto tega projekta, zato bomo predvidoma nadaljevali z delom, kot smo ga
opravljali do sedaj, vse dejavnosti pa bomo nadgradili ter tako povezali vertikalo in
horizontalo vzgojno-izobraževalnega procesa.
Udeleževali se bomo delovnih srečanj, usposabljanj, preizkušali primere dejavnosti in
razvijali nove, evalvirali dosedanje delo, hospitirali, predstavljali dobre prakse in podobno.